Manželia sa dohodnú, že nebudú pred svojím synom vulgárny…(TOPVTIP)-


Mama chce svojho syna slušne vychovávať a preto povie svojmu chlapovi: „Miláčik keď budeš mať chuť na s*x, tak povedz, že chceš ísť prať bielizeň, predsa len by nás mohol počuť syn, tak aby sme ho neviedli k nemravnosti.“

Druhý deň večer  príde chlap za ženou a hovorí: „Poď žena ideme prať bielizeň.“ A žena na to: „Dnes nie pokazila sa nám práčka .“ Keďže sa táto situácia opakovala štyri dni po sebe , na piaty deň už chlap za ženou neprišiel .

Tak za ním zašla pre zmenu žena a hovorí: „Už mám opravenú práčku, tak pôjdeme prať bielizeň?“ A manžel na to: „Miláčik dnes nie , ja som už popral ručne .“