Manželia sú na terapií u psychológa… (MEGA VTIP)


U psychológa sedí muž so ženou po dvadsiatich rokoch manželstva. Žena sa sťažuje na osamelosť, nepochopenie, nedostatok lásky, sexu, atď. Proste hovorí a hovorí. Terapeut po primeranej dobe vstane, obíde stôl, požiada ženu, aby sa postavila, pristúpi k nej, objíme ju a vášnivo pobozká.
Žena si potom pomaly akoby v tranze sadne a mlčky sedí.

Manžel na to pozerá s vytreštenými očami. Terapeut hovorí manželovi:
– Vidíte, toto potrebuje aspoň trikrát do týždňa.
Manžel nato odvetí:
– Tak dobre. V pondelky a stredy vám ju sem môžem voziť, ale v piatky chodím na ryby.