Mamina hovorí Miškovi, že sú asi na zlom pohrebe… (TOP VTIP)


Zomrel otec rodiny, príde deň pohrebu, smutne hrajú Kollárovci.
Príde farár a začne: „Prišli sme sem dnes, aby sme sa rozlúčili s Jozefom, bol to úžasný človek, obetavý otec, miloval svoju ženu, miloval svoje deti, drel od rána do večera aby ich zabezpečil.“

A v tom sa mama nakloní k synovi a hovorí:
„Miško, pozri sa do truhly, my sme asi na zlom pohrebe!“