MEGA VTIP: Mám pocit, že ma podvádza žena so stolárom…


Ti sluhaj, mňe še tak vidzi, že moja žena me podvadza zos stoľarom, aľe ňe som sebe isti.A jak ši na to prišol? – Ta pridzem domu a vof posceľi buľi pilini…. Druhi hvari: a mňe še tak zda, že moja me podvadza zos žeľežňičarom, aľe ňe som sebe isti. A jak ši na to prišol? – ta pridzem domu a v posceľi žeľežňičar….