Jožo príde za šéfom a chce zvýšiť svoj plat… (MEGA VTIP)


Príde Jožo za šéfom a sťažuje sa:
– Šéfko, robím tu už 10 rokov za 300€ mesačne, nemohli by ste mi zvýšiť plat?
Šéf ho usadí, naleje mu borovičky a spustí:
– Pozri Jožo, je pravda, že zarobíš 300€ mesačne, to je ale 3600€ ročne, lenže…
Rok má 365 dní. Z toho je 52 sobôt a 52 nedieľ. To je už len 261 dní.
Ďalej máš 28 dní dovolenky a 5 dní si bol chorý. To je už len 228 dní.

Deň má síce 24 hodín, ale ty pracuješ len 8, čo je tretina dňa, čo znamená 76 dní.
Nehovoriac o tom, že v roku máme 13 sviatkov, čo sú dni pracovného pokoja.
Robíš teda len 63 dní. To je len o dva dni viac než 2 mesiace do roka.
No a čo chceš viac za robotu dvoch mesiacov?
Veď zarábaš skoro 1800 € mesačne!
– Prepáčte šéfko, nechcel som vyrušovať.