TOP VTIP: Ivan s Voloďom spolu opravujú veľkú kanalizáciu…


Ivan s Voloďom spolu opravujú veľkú žumpu. Ivan vlezie dovnútra a hovorí Voloďovi:
– Podaj mi kľúč.
Voloďa mu podá, Ivan sa nadýchne a ponorí medzi obsah žumpy, po chvíli sa vynorí a pýta si iný kľúč, proces sa opakuje, pýta si iné nástroje. Keď to dokončia, vylezie Ivan zo žumpy, zapáli si a hovorí Voloďovi:
– Vidíš, vidíš, Voloďa, keby si lepšie študoval, nemusel by si len kľúče podávať!