Inžinier sa pýta, prečo nehrajú golf v noci… (MEGAVTIP)


Kazateľ, doktor a inžinier čakajú na golfovom ihrisku, až uvoľní jamku skupina pomalých hráčov. Inžinier: „Čo je to za ľudí? Už tu kvôli nim čakáme najmenej štvrť hodinu!“
Doktor: „To neviem, ale nikoho tak nešikovného som ešte nevidel!“ Kazateľ: „Tam prichádza správca ihriska. Opýtam sa ho. „Ahoj George, čo je to pred nami za skupinu? Sú hrozne pomalí“
George: „Jaj tamtí? To je partia slepých hasičov. Oslepli minulý rok pri hasení našej klubovne, tak ich tu nechávame kedykoľvek zadarmo si zahrať“

(Ticho.) Kazateľ: „To je smutne… Večer im venujem zvláštnu modlitbu“ Doktor: „Dobrý nápad. A ja sa porozprávam s kolegom, či by sa pre nich nedalo niečo spraviť“
Inžinier: „A prečo dokelu, vlastne nehrajú v noci?“