Fero sa pýta manželky, kedy jej končia svoje dni…(TOPVTIP)


Manželia večer v posteli …Fero sa pýta Aničky: „Miláčik môj a kedy ti končia tie tvoje dni ?“

Anička: „Joj Fero, ešte aj ty s tým začínaj !!!Celý deň to počúvam v práci …“