TOP VTIP: Ferko sa chváli v škole pani učiteľke…


Ferko sa chváli v škole pani učiteľke:
– Pani učiteľka, moja staršia sestra má infekčnú žltačku.
– Ach, Bože! Ferko, choď ihneď domov! – vystraší sa pani učiteľka, že Ferko nakazí celú triedu.

Po týždni stretne pani učiteľka veselého Ferka na ulici a vyzvedá:
– Tak čo, Ferko? Ako sa má sestra?
– Zatiaľ neviem, pani učiteľka, – odvetí Ferko, – to viete, kým príde list z Anglicka, to trvá.