Ferko odpovedá učiteľke, že vie, kto včera zomrel…(MEGAVTIP)


Príde pani učiteľka do triedy a pýta sa detí, či vedia, kto včera zomrel.
Prihlási sa Ferko a vraví:
„Tomáš Márne.“

„Ako to vieš, Peťko? Toho pána nepoznám.“
„Keď som šiel včera okolo spálne mojich rodičov, tak ocko práve hovoril mamičke: „To máš márne, ten už nevstane.“