VTIP DŇA: Muž namiesto ženy nájde v posteli cudzieho chlapa…


Vráti sa Fero zo služobnej cesty a v posteli nájde cudzieho chlapa.
Otočí sa ku skrini, zabúcha na ňu a hovorí:
„Láska moja, koľkokrát ti to mám opakovať.
Schovávať sa má on a nie ty!“