VTIP DŇA: Bača rozpráva o tom, ako hľadali ženu…


Pýtajú sa baču:
– Bača, povedzte nejakú veselú príhodu!
– No tak to sa nám raz stratila jedna žena a išli sme ju hľadať desiati a keď sme ju našli, tak sme ju všetci pomilovali.
– No tak bača, povedal som veselú…
– No dobre, tak to sa nám raz stratila jedna ovca a išli sme ju hľadať desiati a keď sme ju našli, tak sme ju všetci pomilovali.
– Bača, ale veď toto vôbec nie je veselé, tak dajte radšej nejakú smutnú.
– No tak teda smutnú. Tak to som sa raz stratil ja a išli ma hľadať desiati…