Dispečer oznamuje hasičom, aby sa vôbec neponáhľali na výjazd…(MEGAVTIP)


Dispečer profesionálneho hasičského zboru vojde do miestnosti najvyššej pohotovosti, kde hasiči trávia voľný čas medzi výjazdmi. Rozhliadne sa, zastaví sa, usmeje sa a dá si z automatu kávu.

Ostatní kolegovia sa na neho spýtavo pozerajú a on – potom, čo ju veľmi pomaly dopil, hovorí: -„Páni, POMALINKY sa zdvihnite, horí daňový úrad!“