MEGAVTIP: Chlap začne bozkávať cudziu ženu…-


Zvoní zvonček pri dverách, otvorí mladá žena a vidí za dverami stáť nejakého chlapa. Ten sa pýta:
„Je starý doma?“
„Nie je!“, odpovedá žena.
Chlap mlčky vojde dovnútra a začne mladú ženu bozkávať, idú do spálne a perfektne si to užijú. Na druhý deň zase niekto zvoní :
„Je starý doma?“

„Nie je!“, odpovedá žena.
Chlap zase vojde dovnútra a zase si to zo ženou poriadne užije . Tak sa to opakuje celý týždeň. V piatok sa už žena nahnevá a hovorí si:
„Do frasa, čo ten chlap môže od môjho starého chcieť?“